• Telefon

  0727 586 472

 • Str. Porumbacu, Nr. 12

  Bucuresti

 • Luni - Vineri

  09.00 - 16.00

BM-TECH

Staţiile de epurare BM-TECH®, sunt destinate eliminării contaminanţilor de natură organică biogenă din apele uzate menajere sau tehnologice, asimilabile celor menajere (ex. ape provenite din industria alimentară, ferme zootehnice), până la limitele permise de legislaţia în vigoare in vederea descărcării in receptorul autorizat.

Staţiile sunt realizate în concepţie modulară, containerizate sau în baterii de containere, in funcţie de capacitate , pentru debite de pana la 20.000 L.E.

O staţia de epurare BM-TECH® cuprinde următoarele trepte:

a) pe linia apei

- treapta mecanică, de eliminare a impurităţilor nemiscibile cu apa (corpuri grosiere, suspensii solide, grăsimi)

- treapta biologică, de eliminare a impurităţilor organice şi nutrienţilor

- decantarea secundară

- dezinfecţia apei epurate

b) pe linia nămolului

- bazin de stocare nămol( in cazul debitelor mari)

- ingroşător de nămol

- deshidratare mecanică a nămolului

- trapta chimica (ecipamente pentru dozarea substantelor chimice)

 

Tratarea mecanica

Admisia influentului în treapta mecanică din căminul colector este reglată printr-o vană cuţit, acţionare automata şi manuala.

Tratarea mecanică se realizează prin:

 • sitare grosieră cu curăţire manuală sau mecanica;
 • separator de grăsimi – deznisipator gravitatoinal sau mecanic;
 • sitare fină automata.

Această succesiune de operaţii asigură o mai mică uzură a echipamentelor în mişcare şi o eficienţă mai mare a proceselor biologice din aval. Apa tratată mecanic este dirijată gravitaţonal intr-un bazin de omogenizare – egalizare, de unde este pompată în bazinul de predenitrificare.

Corpurile solide, nisipul şi grăsimile sunt colectate în containere şi sunt preluate de un operator autorizat.

Tratarea biologica

Procesele biologice se realizează într-o succesiune de trei trepte: o fază anaerobă (predenitrificare), o fază aerobă (nitrificare) şi o fază anoxică (postdenitrificare). Predenitrificarea asigură o reducere a nitraţilor de minim 80% şi a fosforului de minim 55%. În treapta aerobă se reduce incărcarea organică, exprimată prin CBO5, cu minim 80%, iar azotul amoniacal şi cel organic se oxidează aproape integral la azot nitric. Treapta aerobă se realizează într-un reactor biologic cu aerare intensă şi biofilm flotant cu o suprafaţă specifică de peste 600 m2/m3. În treapta anoxică, azotul nitric format se reduce la azot gazos în proporţie de cca. 80%, iar fosforul se reduce in proporţie de cca. 50%.

Succesiunea celor trei trepte biologice asigură o calitate superioară a efluentului, cu un necesar redus de reactivi de precipitare a fosforului, comparativ cu alte staţii existente pe piaţă.

Efluentul de la postdenitrificare este separat de nămolul anaerob intr-un decantor tubular de tip fagure, şi este descărcat în receptorul autorizat după o dezinfecţie prealabilă. Dat fiind faptul că nu este necesară o dezinfecţie remanentă, ca soluţie tehnică se preferă dezinfecţia cu radiaţii ultraviolete.

Nămolul depus pe radierul reactoarelor biologice şi al decantorului este colectat cu sorburi şi recirculat cu pompe aer-lift.

Tratarea nămolului

Nămolul excedentar se colectează într-un rezervor de floculare( sau unde este cazul in bazin de namol), de unde este trimis prin pompare la instalaţia de deshidratare mecanică a namolului, după o tratare prealabilă cu polielectrolit.

Se pot furniza instalatii de deschidrartare cu saci filtru, cu placi sau cu banda.

 Apa rezultata din deshidratarea nămolului se recirculă, în bazinul de omogenizare din amonte de treapta biologică. Nămolul deshidratat se colectează în containere, de unde este preluat de un operator autorizat pentru gestiunea deşeurilor municipale.

Staţia de epurare prezintă avantajul unui grad redus de ocupare a terenului, şi un consum specific mic de energie electrică şi reactivi.